17. září

Na hoře Alvérnia v Toskánsku se připomíná památka přijetí posvátných stigmat, které byly s podivuhodnou milostí Boží vtisknuty na ruce, nohy a bok San Františka, zakladatele řádu menších bratří.

V Římě svatého Robérta Bellarmina, vyznavače z Tovaryšstva Ježíšova, kardinála a biskupa v Kapui, zářícího svou svatostí, naukou a velkým dílem na obranu katolické a apoštolské víry a a Apoštolského stolce, kterého Pius XI. pozvedl do seznamu svatých prohlásil za učitele univerzální církve. Jeho svátek se slaví 13. května.

V Římě na Via Tiburtina svatého Justina, kněze a mučedníka, který za pronásledování Valeriána a Galliéna zazářil slávným vyznáním víry. Pohřbil těla blahoslaveného papeže Sixta II., Vavřince, Hyppolita a mnoha dalších svatých a nakonec za Klaudia podstoupil mučednickou smrt.

Stejně tak v Římě svatých mučedníků Narcisse a Krescenióna.

Poblíž Liége v Belgii blaženého Lambérta, biskupa z Utrechtu, který, když z náboženské horlivosti vytýkal chyby královskému dvoru, byl od ničemů zabit, a tak vstoupil na dvůr nebeského království, aby zde žil věčně.

Ve španělské Zaragoze svatého Petra z Arbuesu, prvního inkvizitora víry v království Aragona, který byl ukrutně zabit židovskými odpadlíky pro katolickou víru, kterou statečně hájil svým úřadem; Pius IX. ho zapsal do počtu svatých mučedníků.

Ve Velké Británii svatých mučedníků Sokrata a Štěpána.

V Noyonu ve Francii svatých mučedníků Valeriána, Makrina a Gordiána.

V Autunu sv, Flocélla, který jako dítě za císaře Antonína a prefekta Valeriána po mnohém utrpení byl rozsápán šelmami a získal korunu mučednictví.

Ve španělské Kordobě svaté Kolumby, panny a mučednice.

Ve Frýgii, svaté Ariadny mučednice, za císaře Hadriána.

Téhož dne svaté Agatóklie, která jakožto služebnice nevěrné ženy, byla od své paní dlouho mučena bitím a jiným způsobem , aby zapřela Krista; když byla nakonec předvedena před soudce a přes kruté mučení vytrvala ve vyznání víry, byl jí byl uřezán jazyk a byla vhozena do ohně.

V Miláně uložení svatého Satira vyznavače, jehož vynikající zásluhy připomíná jeho bratr svatý Ambrož.

V Bingenu, v diecézi Magónza svaté Hildegardy panny.

V Římě svaté Teodory matrony, která za pronásledování Diokleciána usilovně sloužila svatým mučedníkům.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.