11. září

V Římě na starověké Via Salária, na pohřebišti sv. Basilla umučení svatých braří Prota a Hyacinta, eunuchů blahoslavené Evženie. Když za císaře Galliena, zjistili, že jsou křesťané, byli nuceni k obětovat modlám, ale odmítli a byli nejprve nejkrutěji zbiti a nakonec stejně krutě sťati.

Ve španělském Leónu svatý Vincence, opata a mučedníka.

V Laodicei v Sýrii umučení svatých Diodora, Dioméda a Didyma.

V Egyptě svatého Pafnuciua biskupa, který byl jedním z těch vyznavačů, kteří byli za císaře Galeria Maximina po vyloupnutí pravého oka a podřezání šlach pod levým kolenem odsouzeni do dolů; potom za Konstantina Velikého udatně bojovali za katolickou víru proti ariánům a nakonec, bohati mnoha zásluhami, spočinuli v pokoji.

V Lyonu, ve Francii uložení svatého Pacienta biskupa.

Ve Vercelli, sv. Emiliána biskupa.

V Alexandrii svaté Teodory, která neprozřetelně upadla do hříchu, činila pokání a s obdivuhodnou zdrženlivostí a trpělivostí ve svatých obyčejích setrvala neznámá až do smrti.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.