8. října

Svaté Brigity vdovy, jejíž zrození pro nebe se připomíná 23. července, a její uložení 7. října.

Ve stejný den blaženého stařičkého Simeona, který, jak čteme v evangeliu, přijal do náruče,Pána Ježíše, když představil se v chrámě, a prorokoval o něm.

V Laodiceji, ve Fir Gia, svatého Artemona kněze, který za Diokleciána obdržel korunu mučednictví ohněm.

V Soluni sv. Demétria prokonsula, který velmi mnohé obrátil na víru v Krista a byl na rozkaz císaře Maximiána probodnut kopími a podstoupil tak mučednickou smrt.

Na stejném místě sv. Nestora mučedníka.

Ve španělské Seville svatého Petra mučedníka.

V Cesarei v Palestině umučení svaté Reparaty panny, která se za císaře Décia nechtěla obětovat modlám, byla podrobena různému mučení a nakonec usmrcena mečem. Její duše viditelně opustila tělo a stoupala k nebi v podobě holubice.

Na území Laonu svaté Benedikty, panny a mučednice.

V Ankonu svatých Palácia a Vavřince, kteří byli za Diokleciánova pronásledování pod správcem Dionem posláni do vyhnanství a zesnuli únavou a strádáním.

V Rouenu sv. Evodia, biskupa a vyznavače.

V Jerusalémmě svaté Pelágie, známé jako kajícnice.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačřů a svatých panen.