6. října

V klášteře Torre v diecézi Squillace v Kalábrii, svatého Bruna vyznavače, zakladatele kartuziánského řádu.

V Laodicéi, ve Frýgii, blahoslaveného Sagara, biskupa a mučedníka, jednoho ze starověkých učedníků apoštola Pavla.

V Auxerre, sv. Romana, biskupa a mučedníka.

V Kàpui svatých mučedníků Marcélla , Kasta, Emilia a Saturnina.

V Tréviru památka na nespočet mučedníků, kteří byli za pronásledování Diokleciána a správce Riziovara pro víru v Krista zabiti různými druhy smrti.

V Agenu ve Francii svaté Víry, panny a mučednice, podle jejíhož příkladu požehnaný Kaprasius povzbuzen k mučednické smrtí, šťastně bojoval svůj boj dvacátého dne tohoto měsíce.

Stejně svatý mučedník Erotid, který zapálený Kristovou láskou, překonal žár ohně.

V Odérzo ve Venetu, biskupa sv. Magna, jehož tělo odpočívá ve Benátkách.

V Neapoli v Kampánii uložení svaté MarieFrantišky od Pěti ran našeho Pána Ježíše Krista, panny z třetího řádu ssv. Františka, kterou, proslulou ctnostmi a zázraky, zapsal papež Pius IX. mezi svaté panny..

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a zpovědníků a svatých panen.