5. října

V Messině na Sicílii, svatých mučedníků Placida mnicha (jednoho z žáků požehnaného Benedikta optata) jeho bratří Eutichia, sester Viktoriny a Flávie panny, stejně jako Donàta, jáhna Firmáta, Fausta a třiceti dalších mnichů, kteří byli pro víru v Krista pobiti korzárem Manucou.

Podobně poblíž Smyrny blahoslaveného Trasea, biskupa z Euménie a mučedníka.

V Auxerre uložení svatých sourozenců jáhna Firmáta a panny Flaviány.

V Tréviru umučení svatých Palmácia a druhů za pronásledování Diokleciána a správce Riciovara.

Téhož dne umučení svaté Karitiny panny, která byla za císaře Diokleciána a konzula Domicia trýzněna ohněm, vržena do moře a poté co ze všeho vyšla bez úhony, byly jí uťaty ruce a nohy,  vyraženy zuby, a tak  v modlitbě odezdala svého ducha.

V Ravenně, svatého Marcellina, biskupa a vyznavače.

Ve Valenze ve Fràncii, svatého biskupa Apollináře, jehož život byl proslulý ctnostmi a jeho smrt ozdobena zázraky a divy.

Téhož dne svatého Attilána, biskupa ze Zamory, který byl zapsán do počtu svatých blahoslaveným papežem Urbanem II.

V Římě svaté Gally vdovy, dcery konzula Symmacha, která po smrti svého manžela u chrámu blahoslaveného Petra strávila mnoho let v modlitbě, almužnách, půstu a další svatých skutcích. Její velmi šťastnou smrtt popsal sv. papež Řehoř.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.