4. října

V Assisi v Umbrii sv. Františka, levity a vyznavače, zakladatele tří řádů, jmenovitě menších bratří, chudých žen a kajících bratří a sester. Jeho život, plný svatosti a zázraků, popsal svatý Bonaventura.

Podobně v Korintu svatých Krispy a Kaji, o nichž se zmiňuje svatý apoštol Pavel v listě Korinťanům.

V Aténách sv Gerótea, žáka téhož blahoslaveného Pavla apoštola.

V Damašku svatého Petra, biskupa a mučedníka, který byl obviněn z učení víry Kristovy knížeti Agarenů, a proto poté, co mu byl uřezán jazyk a useknuty ruce a nohy, byl přibit na kříž, a tak podstoupil mučednickou smrt.

V Alexandrii svatých kněží a jáhnů Káji, Fausta, Eusébia, Cheremóna, Lucia a druhů z nichž někteří se při pronásledování Valeriàna stali mučedníky, jiní sloužící mučedníkům získali mzdu mučedníků.

V Egyptě svatých mučedníků Marka a Marciana a bezpočet dalších osob obou pohlaví a všech věkových kategorií, z nichž někteří po bičování a strašných mukách různého druhu, byli upáleni, jiní hozeni do moře, někteří sťati, mnozí utrápení hladem, jiní přibiti na kříž, někteří pověšeni hlavou dolů ,a tak si zasloužili velmi šťastnou korunu mučednictví.

V Bologni svatého Petronia, biskupa a vyznavače, který zářil naukou, zázraky a svatostí.

V Paříži svaté Aurey panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.A