31. října

Předvečer Všech svatých.

V Římě byli svatých Ampliata, Urbana a Narcise, o nichž se zmiňuje svatý Pavel, když píše Římanům: pro Kristovo evangelium byli zabiti Židy a pohany.

V Konstantinopoli svatého Stacha vysvěceného blahoslaveným Ondřejem Apoštolem na prvního konstantinopolského biskupa.

Ve Vermandu ve Francii byl pohřben svatý Quintinus, římský občan z řádu senátorů, který podstoupil mučednickou smrt za císaře Maximiána. Po pětapadesáti letech bylo jeho tělo díky andělskému zjevení nalezeno neporušené.

V Miláně svatého Antonína, biskupa a vyzaavače.

V Ratiboři v Bavorsku svatého Volfganga, biskupa.

V Palmě na ostrově Mallorca svatého Alfonse Rodrigueze, časného koadjutora Tovaryšstva Ježíšova a vyznavače, vynikajícho svou pokorou a trvalou láskou k umrtvování, kterého zapsal do katalogu svatých papež Lev X.

V Římě uložení blahoslaveného jáhna Nemesia a jeho dcery Lucilly panny, kteří byli sťati 25. srpna.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.