30. října

Na Sardinii svatého Ponciána, papeže a mučedníka, který byl císařem Alexandrem spolu s knězem Hippolytem odsunut na ostrov, kde byli ubití holemi a umučení. Jeho tělo převezl blahoslavený papež Fabián do Říma a pohřbil ho na hřbitově sv. Kalista Jeho svátek se slaví 19. listopadu.

V Egeji v Kilikii umučení svatého biskupa Zenóbia a jeho sestry Zenóbie za císaře Diokleciána a správce Lysiáše.

V Aitinu, ve Venetu, svatého Teonesta, biskupa a mučedníka, který byl zabit od ariánů.

V Africe dvou set dvaceti svatých mučedníků.

V Tangeri v Mauritánii umučení svatého Marcela Centuriona, který,byl otcem svatých mučedníků Klaudia, Luperka a Viktora a podstoupil mučednickou smrt stětím za Agrikoly, místodržícího pretoriána.

V Alexandrii třinácti svatých mučedníků, kteří spolu se svatými Juliánem, Eunem a Makariem trpěli za císaře Décia.

V Kaliari na Sardinii svatého mučedníka Saturnina, který byl sťat za Diokleciánova pronásledování pod vedením správce Barbara.

V Apamei ve Frýgii svatého Maxima mučedníka za téhož Diokleciána.

V Leónu ve Španělsku svatých mučedníků Kláudia, Luperka a Viktora, synů svatého Marcella Centuriona, kteří byli sťati za pronásledování Diokleciána a Maximiána pod vedením správce Diogena.

V Paříži svatého mučedníka Lukana.

V Alexandrii svaté mučednice Eutropie, která byla při návštěvě mučedníků zajata a spolu s nimi krutě mučena a odevzdala svého ducha Pánu.

V Antiochii svatého Serapise, biskupa, který byl velmi vzdělaný.

V Kapui uložení svatého Germána, biskupa a vyznavače, muže velké svatosti, jehož duši v okamžiku smrti viděl svatý Benedikt, jak ji andělé vynášejí do nebe.

V Potenci v Lukánii svatého Gerarda biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.