3. října

Svaté Terezie od Dítěte Ježíše, z řádu bosých karmelitánů, panny, zvláštní patronky všech misí: její zrození pro nebe se připomíná 30. září.

V Římě u Orsa Pileato sv. Kandida mučedníka.

Ve starověkém Sasku dvou svatých mučedníků Evaldiů, kteří jako kněží zde začali tam kázat Krista, byli pohany zajati a zabiti; nad jejich těly se objevila velká záře, viditelná po dlouhou dobu noci, ukazovala, kde jsou a jak velké mají zásluhy.

Téhož dne svatých mučedníků Dionýsa, Fausta, Káji, Petra, Pavla a čtyř dalších, kteří již dříve, za Décia, hodně trpěli, a nakonec za Valeriána, dlouho mučeni správcem Emiliánem, si zasloužili palmu mučednictví.

V Africe byl svatého Maximiána, biskupa z Pagai, který byl krutě mučen donatisty, nakonec byl shozen z vysoké věže a ponechán jako mrtvý; ale kolemjdoucí se ho ujali se soucitnou péčí a uzdraven nepřestal bránit katolickou víru, dokud, proslulý slávou svého vyznání nespočinul v Pánu.

V Leonu ve Španělsku sv. Froiláno, biskupa téhož města, známého svou horlivostí při šíření mnišského života, péčí o chudé, pro jiné ctnosti a zázraky.

V diecézi Namur v Belgii sv. Gerarda opata.

V Palestině svatého Hesychia vyznavače, žáka svatého Hilarióna a jeho společníka na pouti.

V Savoně v Ligurii svaté Marie Josefy Rosséllo, zakladatelky Dcer Panny Marie milosrdné, proslulé dobročinnými skutky, kterou papež Pius XII. zařadil mezi svaté panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.