29. října

Svatých biskupů Maxmiliána mučedníka a Valentýna vyznavače.

V Saide ve Fénicii svatého kněze Zenóbia, který během zuřivého posledního pronásledování nabádal ostatní k mučednictví a stal se sám hoden mučednické smrti.

V Lukánii svatých mučedníků Hyacinta, Quinta, Feliciána a Lucia.

V Bergamu, svaté Eusébie, pany a mučednice.

V Jeruzalémě blahoslaveného Narcise biskupa, proslulého svou svatostí, trpělivostí a vírou, který ve věku sto šestnácti let šťastně odešel k Pánu.

V Autunu svatého Jana, biskupa a vyznavače.

V Kasopě na ostrově Korfu svatého Donáta biskupa, o němž píše blahoslavený papež Řehoř .

Ve Vienne, ve Francii, uložení blahoslaveného opata Teodora.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.