28. října

V Persii blahoslavených apoštolů Šimona Kananejského a Tadeáše, známého také jako Juda. Šimon hlásal evangelium v Egyptě, Tadeáš v Mezopotámii, a když pak společně vstoupili do Perské říše a obrátili ke Kristu nesčetné množství lidí, byli umučeni.

V Římě svatých mučedníků Anastázie panny a Cyrila.

Tato Panna byla při pronásledování Valeriána a za prefekta Proba spoutána řetězy, mučena ohněm a bičována, a když zůstala pevná ve svém vyznání Krista, byla jí uřízána ňadra, srhány nehty, vylámány zuby, useknuty ruce a nohy a nakonec sťata, ozdobena mnoha slavnými ranami odešla ke svému Snoubenci; Cyril jí přinesl vodu, o kterou žádala, a za odměnu získal mučednickou smrt.

Taktéž v Římě byla za vlády Klaudia pro Krista zavražděna svatá panna Cyrila, dcera svatého Tryfonia.

Nedaleko města Komo, svaté ho Fedéla, mučedníka za císaře Maximiána.

V Mohuči, svatého mučedníka Ferrucia.

V Meaux ve Francii, sv. Faróna, biskupa a vyznavače.

Ve Vercelli svatého biskupa Honorata.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.