27. října

Vigilie svatých apoštolů Šimona a Judy.

Ve španělské Avile umučení svatých Vincence, Sabiny a Kristety. Ti byli pod vedením správce Daciána nejprve nataženi na skřipec tak, že se jim vykloubily všechny končetiny; pak byly jejich hlavy položeny na kameny a tlučeny silnými pruty, až jim vylezl mozek, a tak dokonali své mučednictví.

V Til-Chàtelu, ve Francii svatého mučedníka Florence.

V Kappadocii svaté mučednice Kapitoliny a Erotéidy, její služebnice, které trpěly za Diokleciána.

V Indii šířil evangelium svatý biskup Frumencius, který tam byl nejprve vězněn a poté vysvěcen na biskupa svatým Atanášem.

V Neapoli v Kampánii uložení svatého Gaudiósa, afrického biskupa, který přišel do Kampánie, aby unikl pronásledování Vandalů, a v klášteře poblíž tohoto města svatým způsobem ukončil svůj život.

V Etiopii svatého krále Elésbaana, který po vítězství nad Kristovými nepřáteli v době císaře Justina, když poslal svou královskou korunu do Jeruzaléma, vedl mnišský život, jak slíbil, a odešel k Pánu.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.