24. října

Svátek svatého Rafaela Archanděla, jehož důstojnost a dobrodiní jsou oslavovány v posvátné knize Tobiášově.

Ve Venóse, v Puglii svatých mučedníků Felixe, afrického biskupa, Audáta a Januára kněží a Fortunáta a Settima lektorů. Tito všichni byli v době Diokleciána dlouho sužováni pouty a vězením v Africe a na Sicílii prokurátorem Maddelliánem, a protože Felix nechtěl vydat posvátné knihy,podle ediktu téhož císaře, nakonec byli poprtaveni mečem..

V Tongres v Belgii, svatý Evergisla, biskupa z Kolonie a mučedníka, který sem přišel vykonávat pastýřský úřad, zatímco v noci šel sám do kláštera nejsvětější Matky Boží Marie, aby se zde modlil, byl od lupičů zabit šípem.

Ve městě Nagran, poblíž Homeriti v Arábii umučení svatých Aréty a tří set čtyřiceti druhů v době císaře Justina a tyrana Judea Dunaana. Po nich byla upálena žena Kristiána, jejíž pětiletý syn, který koktavě vyznával Krista, nedal se zadržet hlazením ani hrozbami a vrhl se do ohně, kde hořela jeho matka.

V Konstantinopoli sv. Prokla biskupa.

Na ostrově Jersey sv. biskupa Maglória, který opustil biskupský úřad, který tři roky vykonával mezi Brity rozptýlenými v Bretani, a zbytek svého života strávil na ostrově v klášteře, kde dovršil svou svatou cestu. Jeho tělo bylo poté převezeno do Paříže.

V klášteře Fontfroide v diecézi Karkassona ve Francii svatého Antonína Marii Klareta, bývalého arcibiskupa na Kubě, zakladatele Misionářů Synů Neposkvrněného Srdce Panny Marie, slavného svou mírností a horlivostí pro duše, kterého papež Pius XII. zařadil do slávy svatých.

V klášteře Durin, ve Francii, svatého Martina, jáhena a opat, jehož tělo bylo poté převezeno do kláštera Vertou.

V Kampánii sv. Marka Solitário, jehož slavné skutky popsal sv papež Řehoř .

A jinde mnoho jiných svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.