23. října

Blízko Villaku, v Maďarsku sv. Jana Kapistránského. kněze z řádu minoritů a vyznavače, význačného pro svatost života a pro horlivost v šíření katolické víry; svými modlitbami a zázraky porazil hrozivou armádu Turků, osvobodil pevnost Bělehrad z obležení. Jeho svátek se však slaví 28. března.

V Antiochii svatého Theodora kněze, který zajat za pronásledování bezbožného Juliána a po potrestání na skřipci a mnoha velmi tvrdých mukách, pálený na bocích zapálenými pochodněmi vytrval ve vyznání Krista a zabit mečem a tak podstoupil mučednickou smrt.

Na poli Ursoniáno, poblíž Kadice, ve Španělsku svatých mučedníků Servanda a Germana, kteří za pronásledování Diokleciána a prefekta Viatora po bití, špíně vězení, mukách hladem a žízněí a obtížích z velmi dlouhé cesty, kterou museli vykonat v poutech ze železa, nakonec završili průběh svého mučednictví smrti stětím hlavy. Z nich Germán byl pohřben v Meridě a Servand v Seville.

V Konstantinopoli biskupa svatý Ignáce, který vyčítal Bardovi Caesarovi, že se rozvedl s manželkou, byl za to velmi týrán a poslán do vyhnanství; ale poté, co se římský papež svatý Mikuláš vrátil na svůj stolec, nakonec spočinul v pokoji.

V Bordeaux sv. Severína, biskupa a vyznavače.

V Rouenu sv. Romana biskupa.

Nedaleko Salerna s. Vera biskupa.

Na území Amiens sv. Domicia kněze.

V okrese Poitiers svatého Benedikta vyznavače.

V Mantově blahoslaveného Jana Buona z řádu poustevníků svatého Augustina, vyznavače, jehož slavný život napsal svatý Antonín.

A jinde mnoho jiných svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.