22. října

V Jerusalémě sv. Marie Salóme, matky svatých apoštolů Jakuba a Jana, která, jak čteme v evangeliu, pečovala o pohřeb Pána.

Stejně tak v Jerusalémě blahoslaveného Marka biskupa, významného a velmi učený muže, který jako první mezi pohany převzal vládu nad Jerusalémskou církví, a nedlouho nato za císaře Antonina získal palmu mučednictví.

V Hadrianopoli v Trácii svatých mučedníků biskupa Filipa, kněze Severa a dále Eusebia a Hermeta, kteří za Juliana l’Apostaty po věznění a bičování byli upáleni.

Stejně tak svatých mučedníků Alexandra biskupa vojáka Heraklit a druhů.

Nedaleko Fermy, v Picéně, svatého Filipa, biskupa a mučedníka.

V Kolonii svaté Kórduly, která jako jedna z družiny sv. Voršily se ukryla z hrůzy mučení a smrti družek, ale činila pokání, sama se představila Hunům a obdržela korunu mučednictví.

Ve španělské Huesce svatých sester panen Nunilony a Alodie, které odsouzeny k smrti Saracény za vyznání víry podsoupily mučednickou smrt.

V Hieropoli ve Frýgii svatého biskupa Abercia který zazářil za císaře Marka Antonína.

V Rouenu sv. Melánia biskupa, který byl vysvěcen svatým papežem Štěpánem a vyslán, aby tam kázal evangelium.

V Toskánsku sv. Donáto Skota, biskupa ve Fiésoli.

Ve Verně sv. Verekunda, biskupa a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.