21. října

Na Kypru svatého Hilarióna opata, jehož život plný ctností a zázraků popsal svatý Jeroným.

Stejně tak v Kolonii svaté Voršily a jejích družek, které pro křesťanské náboženství a pro neustálou lásku k panenství zavražděné od Hunů ukončily svůj život mučednickou smrtí a mnoho jejich těl bylo pohřbeno v Kolonii.

Blízko Ostií sv. Astéria, kněze a mučedníka, který (jak čteme u blahoslaveného Kalisty papeže) trpěl za císaře Alexandra.

V Nikomédii svatých Dasia, Zotika , Káji a dalších dvanácti vojáků, kteří byli po různých mukách vrženi do moře.

V Lyonu ve Francii svatého Viátora, služebníka blahoslaveného Justa, biskupa lyonského.

V Marónii poblíž Antiochie v Sýrii, sv. Malka mnicha.

Na zámku Laon Saint Cilinia matky blahoslaveného Remigia, remešského biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.