2. října


Svátek Svatých andělů strážných.

V Římě svatého Modesta Sarda, levity a mučedníka, který byl za císaře Diokleciána týrán na skřipci a upálen. Jeho tělo, později převezené do Benevénta, bylo uloženo v kostele zasvěceném jeho jménu.

Podobně na území Arrasu umučení blahoslaveného Leodegarda, biskupa z Autunu, který poté, co byl mučen za pravdu různými torturami byl zabit od Ebroina, správce Theodorikova paláce.

V Nicomédii sv. Eleuteria, vojáka a mučedníäk, s nesčetnými dalšími, kteří pro falešné obvinění, že zapálili Diokleciánův palác, který vyhořel, byli všichni na příkaz tohoto krutého císaře společně zabiti. Někteří z nich byli sťati, další upáleni, jiní utopeni v moři; ale první z nich Eleutério, trápený dlouhou dobu a s každým dalším mučením stále silnější jako zlato zušlechtěné v ohni, naplnil mučednickou smrt jako vítězství.

V Antiochii svatých mučedníků Prima, Cyrila a Sekundaria.

Téhož dne svatého Gerina mučedníka a brarar blahoslaveného Leodegardy, biskup v Autunu, který byl ukamenován na příkaz Ebroina.

V Konstantinopoli svatého Theofila mnicha, který byl za obranu svatých obrazů velmi krutě zbičován a vyhnán Leem Isaurikem do vyhnanství, kde skonal v Pánu.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.