18. října

V Bithynii blaženého Lukáše Evangelisty, který poté, co mnoho vytrpěl pro jméno Kristovo, zemřel plný Ducha svatého. Jeho kosti byly později přineseny do Konstantinopole a odtud do Padovy.

Římě svatého Pavla od Kříže, kněze a vyznavače, zakladatele kongregace pasionistů. Proslul obdivuhodnou nevinností a pokáním a jedinečnou láskou ke Kristu ukřižovanému. Papež Pius IX. jej zapsal do katalogu svatých a oslava jeho svátku byla stanovena na 28. dubna.

V Arenasu ve Španělsku svatého Petra z Alkantary, kněze řádu františkánů a vyznavače, kterého pro jeho obdivuhodné pokání a mnoho zázraků papež Klement IX. zapsal seznamu svatých. Jeho svátek se slaví následující den.

V Antiochii svatého Asklepiase biskupa, který byl jedním ze skupiny mučedníků, kteří za slavně trpěli za Makrina.

V Neocesarei v Pontu svatého Athenodora biskupa, bratra svatého Řehoře Divotvůrce; proslul svou naukou a podstoupil mučednickou smrt za pronásledování Aureliána.

V Sinomoviko, na území Beauvais svatého Justa mučedníka, který byl sťat ještě jako dítě za pronásledování císaře Diokleciána a správce Riziovara.

V Římě, sv. Trifónie, někdejší manželky císaře Decia a matky sv. Cyrilly panny a mučednice. Její tělo bylo pohřbeno v kryptě poblíž svatého Hippolyta.

V Auriesville ve státě New York svatých mučedníků Tovaryšstva Ježíšova Isacca a Joguese, kněze a Jana de La Lande, koadjutora, kteří v tento a následující den byli brutálně zabiti od Irochésů na stejném místě, kde několik let dříve získal palmu mučednictví Renato Goupil, také koadjutor,.

Na hranicích oblasti Edessy v Mezopotámii památka na svatého Juliána poustevníka, přezdívaného Saba, jehož svátek se slaví také 17. ledna.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.