17. října

V Paray-le-Monial, v diecézi Autun, svaté Markéty Maria Alacoque. panny z řádu Navštívení Panny Marie, která se vyznamenala vynikajícími zásluhami při šíření oddanosti nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a při prosazování jeho veřejného uctívání. Papež Benedikt XV. ji zařadil do katalogu svatých panen.

V Antiochii svatého Eróna, žáka blahoslaveného Ignáce, který z něj učinil biskupa, zbožného následovníka ve stopách svého Pána a milovníka Krista; zemřel za stádo, které mu bylo svěřeno.

Ve stejný den umučení svatých Viktora, Alexandra a Mariána.

V Persii sv. Mamelty mučednice, která byla z kultu idolů přivedena andělskými radami k víře, ukamenována pohany a utopena hlubokém jezeře.

V Grange ve Francii svatého Florence Biskupa který proslul mnoha ctnostmi a spočinul v pokoji.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.