16. října

Svaté Hedviky vdovy, polské vévodkyně, která zesnula v Pánu předchozího dne .

V klášteře Der, ve Francii sv. Berkária opata a mučedníka.

V Africe 270 mučedníků spolu korunovaných palmami vítězství.

Na stejném místě svatých Martiniána a Saturiána se dvěma jejich bratry, kteří v době pronásledování Vandalů za vlády ariánského krále Genserica byli otroky jistého Vandala a byli obráceni na víru Kristovu svatou Maximou otrokyní téhož Vandala. Ty všehny jejich kacířský mistr pro stálost v katolické víře  nejprve zbil sukovitýmí holemi a rozdrásal až na kost. I když tato trápení snášeli dlouhou dobu, nicméně následující den vždy vypadali zdraví a byli nakonec posláni do vyhnanství. Tam poté, co obrátili mnoho barbarů na víru v Krista, získali od římského papeže kněze a další pomocníky, kteří je pokřtili; nakonec byli připoutáni za nohy k vozům a smýkáni mezi lesními trny a kameny, až byli také znetvořeni k smrti; poté, co Maxima překonala mnoho bojů, osvobozena božskou mocí, ocitla se v klášteře, kde pečovala jako matka o mnoho panen.

Stejně tak byli umučeni svatí Saturnin, Nereo a dalších 365 mučedníků.

V Kolónii svatého Elifia mučedníka za Juliána Apostaty

Na území Bourges sv. Ambrože, biskupa v Cahors.

V Magonze sv. Lulla, biskupa a vyznavače.

V Trevíru sv. Florentína biskupa.

Blízko Arbóny v Německu sv. Galla opata, žáka blahoslaveného Columbána.

V Muro v Lukánii svatého Gerharda Majelly vyznavače, laického bratra kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Proslavil se zázraky a papež Pius X. ho zapsal do počtu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.