15. října

V Avile ve Španělskusv. Terézie panny, matky a učitelky bratří a sester karmelitánského řádu v nejpřísnější kázni.

V Karkově v Polsku svaté Hedviky vdovy, vévodkyně Polska, která se věnovala službě chudým a tak zazářila zázraky, že papež Klement IV. ji zařadil do seznamu svatých. Její svátek se slaví následující den.

V Římě na Via Aurélia, sv. Fortunáta mučedníka.

V Prusku svatého Bruna, biskupa Rusínů a mučedníka, kterého pro kázáním evangelia v této oblastizajali ničemové usekli mu ruce a nohy i hlavu.

Nedaleko Kolóny tří stovek svatých mučedníků, kteří dokončili svůj boj za pronásledování Maximiána.

V Kartágu sv Agilea mučedníka, o němž v den jeho úmtí svatý Augustin promluvil k lidu.

V Lyonu, ve Francii, svatého Antioka biskupa, který statečně vykonával vysoký pontifikální úřad, ke kterému byl povolán a dobyl tak nebeské království.

V Trevíru sv. Severa biskupa a vyznavače.

Ve Štrasburku svatá Aurélie panny.

V Německu svaté Tekly abatyše a panny, která spravovala kláštery Kitzingenu a Ochsenfuru a získala mnoho zásluh.

A jinde mnoho dalších mučedníků a vyznavačů a svatých panen.