13. října

Svatého Eduarda, anglického krále a vyznavače, který zesnul v Pánu 5. ledna, ale slaví se hlavně v tento den uložení jeho těla.

V Tróadě, městě v Malé Asii, svatého Karpa, žáka blahoslaveného Pavla a Apoštola.

Dále ve španělské Kordově svatých mučedníků Fausta, Gennara a Marciála, které nejprve mučili bolestně na skřipci poté jim oškupali řasy, vytrhali zuby a také uřízli uši a nosy a nakonec upálili a tak dosáhli mučednictví.

V Salonice svatého mučedníka Florence který byl po různých mukách upálen ohněm.

Ve Stockerau v Rakousku, mučedníka sv Kolmana.

V Antiochii svatého Theofila biskupa který, šestý po Petru Apoštolu zastával episkopát této církve.

V Tours, ve Francii, San Venancia, opata a vyznavače.

Blízko Subiaka, v Laciu svatéCelidonie panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.