11. října

Svátek Mateřství Panny Marie.

V Tarsu v Kilikii, svatých sester Zenaidy a Filonilly, pokrevních příbuzných blahoslaveného Pavla Apoštola a jeho žákyň ve víře.

Ve Vexinu ve Francii umučení svatých Nikásia, biskupa v Rouenu, kněze Quirina, jáhna Skubikola a Piénce panny za správce Fescennina.

V Besansónu ve Francii, sv Germána, biskupa a mučedníka.

Dále umučení svatých Anastásia kněze, Placida, Genésia a druhů.

V Tarsu v Kilikii svatých mučedníků Taraka, Proba a Andronika, kteří za pronásledování Diokleciána dlouho trpěli bídou ve vězení a třikrát zakoušeli s různá muka, až nakonec po vyznání Krista sťati získali triumf slávy.

V Thebaidě  žáka blahoslaveného opata Antonína sv. Sarmata,, pro Krista zabitého od Saracénů.

V Uzes, v Gallii Narboneské sv. Firmína, biskupa a vyznavače.

V Kalóssu, v diecézi Asti, kdysi Pavii, svatého Alexandra Sauliho z Kongregace řádných kleriků s. Pavla, biskupa a vyznavače, který se vyznačuje naukou o rodině, ctnostmi a zázraky. Papež Pius X. ho zapsal do katalogu svatých.

V klášteře Aghaboe v Irsku sv. Kanika, kněze a opata.

V Lierre, v Belgii, uložení svatého Gummara vyznavače.

V Rennes ve Francii, svatého Emiliána vyznavače.

Ve Veroně svaté Placidie panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.