1. října

Bazilika sv. Remigia v Remeši

Svatého Remigia, remešského biskupa a vyznavače, který spočinul v Pánu 13. ledna, ale v tento den se slaví hlavně uložení jeho těla.

V Římě blaženého Aréta a pěti set čtyř dalších mučedníků.

V Tournai v Belgii svatého Platóna, kněze a mučedníka, který s blahoslaveným Kventinem a jeho druhy odjel z Říma do Francie kázat a poté zapronásledování Maximiána získal palmu mučedníka.

V Tomi, v Pontu, svatých mučedníků Priska, Krescenta a Evagria.

V Lisabonu v Portugalsku svatých mučedníků Verissima, Maxima a Julie, jejich sestry, kteří podstoupili mučednictví za pronásledováním císaře Diokleciána.

V Soluni svatého mučedníka Donnina za císaře Maximiána.

V Orvietu sv. Severa, kněze a vyznavače.

V Porto di Gand sv. Pavóna vyznavače .

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.