9. prosince


V Kartágu sv Restituda, biskupa a mučedníka, o jehož svátku svatý Augustin o něm promluvil k lidu.

V Africe svatých mučedníků Petra, Sukcesa, Bassiána, Primitiva a dvaceti dalších.

V Toledu ve Španělsku svaté Leokadie, panny a mučednice, která byla za pronásledování císaře Diokleciána prefektem Španělska Daciánem uvězněna a krutě mučena a nakonec, když vyslechla zprávu o velmi těžkých mukách blahoslavené Eulálie a ostatních mučedníků, poklekla v modlitbě a odevzdala svého neposkvrněného ducha Kristu.

V Limoges v Akvitánii, svaté Valérly, panny a mučednice.

Ve Veroně svatého biskupa Prócola, který byl za Diokleciánova pronásledování bit otroky holemi a byl vyhnán z města, nakonec, navrácen do své církve spočinul v pokoji.

V Pavii svatého Syra, prvního biskupa tohoto města, který vynikal apoštolskými zázraky a ctnostmi.

V Apamei v Sýrii blahoslaveného biskupa Juliána, který v Sevérově době vynikal svou svatostí.

V Gray v Burgundsku svatého Petra Fouriera kanovníka řádu Nejsvětějšího Spasitele a zakladatele kláštera řádových kanovníků Panny Marie pro výchovu mladých dívek: proslul ctnostmi a zázraky, byl zapsán do katalogu svatých papežem Lvem X.

V Périgueux ve Francii svatého Cypriána, opata, muže velké svatosti.

V Naciánzu v Kappadokii svaté Gorgónie, dcery blahoslavené Nonny a sestry blahoslaveného teologa Řehoře a Cesaria; její ctnosti a zázraky popsal sám Řehoř.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.