8. prosince

Neposkvrněného početí slavné Panny Marie, Matky Boží, o níž nejvyšší papež Pius IX. právě v tento den slavnostně prohlásil, že byla díky zvláštnímu Božímu privilegiu uchráněna jakékoli poskvrny prvotní viny.

V Trevíru je svatého Euchaia, žáka blahoslaveného apoštola Petra a prvního biskupa tohoto města.

V Alexandrii byl za Décia upálen zaživa svatý mučedník Makarius, kterého soudce mnoha argumenty nabádal, aby zapřel Krista, ale o to vytrvaleji vyznával svou víru.

Na Kypru svatého biskupa Sofronia, který byl obdivuhodným ochráncem dětí, sirotků a vdov a ochráncem všech chudých a utlačovaných.

V klášteře Luxeuil ve Franciil opata svatého Romárika který se jako první na dvoře krále Theodoberta zřekl světa a předčil ostatní i hodnotou řeholní kázně.

V Konstantinopoli svatého Patapia poustevníka, prosluého ctnostmi a zázraky.

V Římě se slaví památka nalezení svatých mučedníků Nemesia, jeho dcery Lucilly panny, Symfronia, Olympia tribuna, jeho manželky Esupérie a syna Theodola.

Ve Veroně svatořečení svatého Zenona biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.