5. prosince


V Judsku svatého opata Sáby, ,který se narodil v Mutale, městě v Kappadocii, zářil obdivuhodným příkladem svatosti a usilovně pracoval pro katolickou víru proti odpůrcům svatého chalcedonského koncilu a nakonec spočinul v pokoji v jeruzalémské diecézi v té lauře, která později dostala jméno samotného svatého Sáby.

V Nicei, poblíž řeky Varus svatého biskupa Bassa, který byl za pronásledování Decia a Valeriána mučen hejtmanem Perenniem pro víru Kristovu, pálen horkými železnými pláty, bit pruty a týrán štíry, vhozen do ohně, a když vyšel nezraněn, proboden dvěma hřeb dokonal své slavné mučednictví.

V Pavii je svatého Dalmatina, biskupa a mučedníka, který trpěl za Maximiánova pronásledování.

V Corfiniu v Abruzzách svatého Pelina, biskupa z Brindisi, který, když se za Juliána Apostaty zřítil Marsův chrám kvůli jeho modlitbě, byl od kněží chámu krutě krutě zbit a ubodán pětaosmdesáti ranami získal korunu mučednictví.

Stejně tak svatý mučedník Anastáš, který se z touhy po mučednictví sám vydal svým pronásledovatelům.

V Tegu v Africe byli umučeni svatí Julius, Pothamia, Krispin, Felix, Gratus a sedm dalších.

V Thébách v Numídii byla na příkaz prokonzula Anolina sťata svatá Krispina, velmi vznešená žena, která v době Diokleciána a Maximiána nechtěla obětovat modlám. Často ji chválí svatý Augustin.

V Treviru svatého Nikécia biskupa a muže obdivuhodné svatosti.

V Polybotu v Asii svatého Jana biskupa zvaného Divovůrce.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.