4. prosince

Svatého Petra Chryoologa biskupa z Ravenny, vyznavače a učitele církve, jehož památku si připomínáme 2. tohoto měsíce.

V Nikomédii  svaté Barbory, panny a mučednice, která za Maximinova pronásledování po strašných mukách ve vězení, po pálení pochodněmi, odřezání prsou a dalších mukách dokonala své mučednictví sťata mečem.

V Konstantinopoli svatého mučedníka Theofana a druhů.

V Pontu blahoslaveného Melecia, biskupa a vyznavače, který   proslul svou mimořádnou erudicí, ale mnohem více se proslavil ctností své duše a čistotou svého života.

V Bologni biskupa svatého Felixe, který byl předtím jáhnem milánského chrámu za svatého Ambrože.

V Anglii svatého Osmonda, biskupa a vyznavače

V Kolonii svatého Annona biskupa.

V Mezopotámii svatého Marueta, biskupa, který obnovil Boží chámy v Persii, zničené za pronásledování krále Isdegerda; vyznamenal se mnoha zázraky a zasloužil si, aby ho ctili i jeho nepřátelé.

V Parmě svatého Bernarda, kardinála a biskupa tohoto města, člena řádu benediktínů.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.