31. prosince

V Římě svatého Silvestra I. papeže a vyznavače, který pokřtil císaře Konstantina Velikého, potvrdil nicejský koncil a po mnoha dalších svatých skutcích spočinul v pokoji.

Rovněž v Římě, na Via Salaria, na hřbitově sv Priscilly, svatých mučednic Donaty, Pavlíny, Rustiky, Nominandy, Serotiny, Hilarie a družek.

V Sensu proslavili tuto metropoli mučednickou smrtí blahoslavení biskup Sabinián a Potencián, kteří tam byli posláni římským papežem jako kazatelé.

V Katánii na Sicílii umučení svatých Štěpána, Ponciána, Attaly, Fabiána, Comélia, Sexta, Fioreho, Quinciána, Minervina a Simpliciána.

V Sensu svaté Kolumby, panny a mučednice, která byla za pronásledování císaře Aureliána po překonání ohně usmrcena mečem.

Téhož dne se do Konstantinopole vydal svatý Zóticus, římský kněz, který se staral o výchovu sirotků.

V Ravenně svatého Barbaziána, kněz a vyznavače.

V La Louvesc, vesnici v diecézi Vienne v departementu Dauphiné svatého Jana Františka Regis, kněze Tovaryšstva Ježíšova a vyznavače, muže vznešené lásky a trpělivosti při získávání zdraví duší; byl zapsán do katalogu svatých papežem Klementem X.

V Reziáriu svatého Hermese vymítače ďábla.

V Paříži svaté Kateřiny Labouré, panny z řádu Dcer milosrdenství, která se díky přízni Neposkvrněné Matky Boží těšila zvláštnímu zjevení zázračné medailky a proslavila se ctnostmi a zázraky; papež Pius XII. ji zařadil mezi svaté panny.

V tentýž den odešla z Říma do Jeruzaléma mladá svatá Melánie, která pak spolu se svým manželem Piniánem a se ženami zasvěcenými Bohu přijali řeholní život mezi mnichy a oba skonali svatou smrtí spolu s dalšími svatými mučedníky, vyznavači a svatými pannami.