24.prosince

Předvečer Narození našeho Pána Ježíše Krista.

V Krakově v Polsku se narodil pro nebe svatý Jan Kentský, kněz a vyznavač, který se proslavil svým učením, horlivostí v šíření víry, ctnostmi a zázraky a byl zapsán do seznamu svatých papežem Klemèntem XIII. Jeho svátek se slaví 20. října.

Nedaleko Spoleta svatého Řehoře, kněze a mučedníka, který byl za císařů Diokleciána a Maximiána nejprve bit rozžhavenými holemi, pak pálen na roštu a ve vězení bit železnými bodci do kolen a také hořícími pochodněmi pálen do boků a nakonec byl sťat.

V Tripolisu ve Fénicii zemřeli svatí mučedníci Lucián, Metrobius, Paulus, Zenobius, Theoptimus a Drusus.

V Nikomédii svatého mučedníka Euthymia v době pronásledování Diokleciána, který poslal mnoho lidí na mučednickou smrt, také jeho dal probodnout mečem a poslat tak pro korunu vítězů.

V Antiochii čtyřicet svatých panen, které během Déciova pronásledování po různých mukách podstoupily mučednickou smrt.

V Bordeaux svatého biskupa Delfina, který v době Theodosia zářil svatostí.

V Římě svaté Tarsilly panny, tety papeže Řehoře, který o ní svědčí, že v hodině své smrti viděla Ježíše, jak k ní přichází.

V Trevíru svaté Irminy, dcery krále Dagoberta.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.