22. prosince

V Římě, na Via Labikana třiceti svatých mučedníků, kteří byli všichni korunováni mučednickou smrtí ve stejný den za Diokleciánova pronásledování.

V Římě svatého Flaviána, dříve prefekta, manžela blahoslavené mučednice Dafrózy a otec blahoslavených panen a mučednic Bibiány a Demétrie, který byl za Juliána Apostaty potupně na tváři ocejchován pro víru Kristovu a poslán do vyhnanství do Acquapendènte v Toskánsku, kde v modlitbách odevzdal svého ducha Bohu.

V Egyptě svatého Cheremona, biskupa z Nilopoli, a mnoha dalších mučedníků. Někteří z nich byli za krutého Déciova pronásledování zahnáni na útěk, bloudili po samotách, byli sežráni zvěří, jiní zahynuli hladem, zimou a únavou, další byli zabiti barbary a lupiči, a tak byli všichni různým způsobem korunováni stejnou slávou mučednictví.

Poblíž Ostie svatých mučedníků Demetria, Honorata a Flora.

V Alexandrii byl usmrcen mučedník svatý Ischirión, který byl davem a urážkami nucen k obětování modlám, ale pohrdl tím, byl proboden ostrým hrotem do svých útrob.

V Nikomédii byl sťat voják svatý Zenon, který se vysmíval Diokleciánovi, že obětoval Céreovi, a byly mu zlomeny čelisti a vyraženy zuby.

V Chicagu svaté Františky Xaverie Kabrini, panny, zakladatelky Institutu misionářek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, vynikající svou vznešenou láskou, nepřemožitelnou pevností duše a pokorou, kterou papež Piem XII. zapsal do katalogu svatých a jmenoval nebeskou patronkou všech emigrantů.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.