2. prosince


V Římě umučení svaté Bibiány, panny a mučednice, která byla za svatokrádežného císaře Juliána bita pro Krista olověnými biči, dokud nevydala svého ducha.

V Imole v regionu Emilia, svatého Petra, biskupa z Ravenny, vyznavače a učitele církve, přezdívaného Kristolog, proslulého svým učením a svatostí. Jeho svátek se slaví čtvrtého dne tohoto měsíce.

V Sanchu v Číně, svatého Františka Xaverského, kněze Tovaryšstva Ježíšova a vyznavače, apoštola Indie, proslulého obrácením nevěřících, milostmi a zázraky; plný zásluh a práce spočinul v Pánu. Papežem Pius XI. ho jmenoval nebeským ochráncem Kongregace a díla šíření víry a papež Pius XI jej jmenoval a potvrzen zvláštním patronem všech misií. Jeho svátek se podle nařízení papeže Alexandra VII. slaví následující den.

2. prosince

V Římě byli umučeni svatí mučedníci kněz Eusébius, jáhen Marcel, Hippolyt, Maximus, Adria, Pavlína, Neóna, Maria, Martana a Aurélia, kteří byli umučeni za pronásledování Valeriána a za vlády soudce Sekundiána.

V Římě svatého mučedníka Ponciána spolu se čtyřmi dalšími.

V Africe svatých mučedníků Severa, Sikury, Januára a Viktorina, kteří byli korunováni mučednickou smrtí.

V Akvileji svatého Chromancia, biskupa a vyznavače.

Ve Veroně svaého Wolfa, biskup a vyznavače.

V Eděsse v Sýrii svatého biskupa Nonna, na jehož modlitby se kajícná žena obrátila ke Kristu.

V Trojadě ve Frygii svatého biskupa Silvána, proslulého zázraky.

V Bréscii, svatého Evasia biskupa.

A jinde mnoho svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.