18. prosince

Ve Filipách v Makedonii svatých mučedníků Rufa a Zosima, kteří patřili mezi učedníky, kteří založili prvotní církev mezi Židy a Řeky. O jejich šťastném boji píše svatý Polykarp ve svém dopise Filipanům.

V Laodiceji v Sýrii umučení svatých Theoptima a Basila.

V Africe svatých mučedníků Kvinta, Simplicia a dalších, kteří trpěli pronásledování za Decia a Valeriana.

Na stejném místě byl umučen svatý Mojžíš.

V Africe také svatých mučedníků Vitura, Viktor, Viktorín, Adiutora, Kvarta a třiceti dalších.

V Mopsuestii v Kilikii svaté biskup Ausencia, který jako voják pod Liciniem chtěl raději odložit vojenský pás, než aby obětoval hrozny Bakchovi, a poté, co byl jmenován biskupem, proslul svými zásluhami \odpočinul v pokoji.

V Tours, ve Francii zesnul v Pánu svatý biskup Gacián, který byl papežem Fabiánem vysvěcen na prvního biskupa tohoto města a proslul mnoha zázraky.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.