16. prosince


Svatého Eusebia, biskupa ve Vercelli a mučedníka, jehož svátek si připomínáme prvního srpna a jeho svatořečení patnáctého dne tohoto měsíce.

V tento den byly pohřbeny v jeskyni poblíž Babylonu tři svatí mládenci, totiž Ananiáš, Azariáš a Misael.

V Ravenně svatého mučedníka Valentýna, velitete vojáků, Konkordia, jeho syna, Navala a Agricoly, kteří trpěli pro Krista během Maximiánova pronásledování.

Ve Formii, v Kampánii, svaté Albíny, panny a mučednice za císaře Décia.

V Africe umučení mnoha svatých panen, které při pronásledování Vandalů za ariánského krále Hunnerika, pověšené na žerdi snášela závaží a hořící desky, a takšťastně ukončily mučednický boj.

Ve Vienne, ve Francii, blahoslaveného Adóna, biskupa a vyznavače.

V Irsku blahoslaveného Beana, biskupa.

V Gaze,v Palestině, svatého Ireniona biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.