14. prosince


Ve Španělsku sv. Jana od Kříže, kněze a vyznavače, společníka svaté Terezie při reformě karmelitánů. Papež Benedikt X. ho zapsal mezi svaté a papež Pius XI. ho prohlásil učitelem všeobecné církve. Jeho svátek se slaví 24. listopadu.

V Remeši ve Francii umučení svatého biskupa Nikáše, jeho sestry Eutropie panny a společníků mučedníků, které zabili barbarští nepřátelé církve.

V Alexandrii svatých mučedníků Herona, Arsenia, Izidora a mladého Dióskora. Z nich první tři soudce uvrhl do ohně, když je při pronásledování Dióscora viděl vyzbrojené stejnou stálostí a mučil je různými mukami; Dióscor pak, mnohými způsoby bičovaný, byl z boží vůle propuštěn na svobodu pro útěchu věřících.

V Antiochii svatých mučedníků Drusa, Zósima a Teodora.

Téhož dne se konalo umučení svatých Justa a Abbonda, kteří byli za císaře Numeria a správce Olibria vhozeni do ohně a když vyšli nezraněni, byli zabiti mečem.

Na Kypru blahoslaveného biskupa Spiridióna, který byl jedním z těch vyznavačů, které Galérius Maximinus odsoudil do dolů poté, co jim dal vypíchnout pravé oko a podřezat šlachy pod levým kolenem. Byl proslulý svým darem proroctví a slávou zázraků a na nicejském koncilu přesvědčil pohanského filozofa, který urážel křesťanské náboženství, a obrátil ho na víru.

V Bérgamu svatý Viatóra, biskupa a vyznavače.

V Pavii, svatého biskupa Pompéa.

V Neapoli v Kampánii svatého opata Agnela, proslulého svým darem zázraků, který byl několikrát spatřen, jak s praporem kříže osvobozuje obležené město od nepřátel.

V Miláně sv. Matroniána poustevníka.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.