13. prosince

V Syrakusách, svaté Lucie, panny a mučednice,v době Diokleciánova pronásledování. Touto vznešenou pannou, když ji chtěli odvléci k ohavným mužům, jimž byla na rozkaz Pascala Consulla vydána, aby lid hanobil její cudnost, nemohli nijak pohnout ani přidanými kouzly, ani mnoha páry volů; a potom, když jí neublížila smola, pryskyřice a vařící olej, byla nakonec usmrcena mečem vbodnutým do hrdla .

V Moulins ve Francii svaté Jany Františky Frémiot de Chantal vdovy, zakladatelky řádu Navštívení Panny Marie, a proslulé vznešeností svého rodu, svatostí svého života, který vedla neustále ve čtyřech různých stavech, a darem zázraků; papež Klemént XIII. ji zařadil mezi svaté. Její tělo bylo převezeno do Annecy v Savojsku a slavnostně pohřbeno v hlavním kostele jejího řádu. Podle nařízení papeže Klementa X. slaví její svátek univerzální církev 21. srpna.

V Arménii umučení svatých mučedníků Eustacha, Ausentia, Evžena, Mardaria a Oretese během Diokleciánova pronásledování. Z nich byl Eustach, nejprve pod Lysiásem, pak v Sebastě pod Agricolou, spolu s Orestem mučen rafinovanými mukami a vhozen do pece, kde odevzdal svého ducha; Orest pak, položen na lůžko z rozžhaveného železa, odešel k Pánu; ostatní byli pod Lysiasem mučeni krutými mukami a různými způsoby dokonali své mučednictví. Jejich těla pak byla převezena do Říma a čestně uložena v kostele svatého Apolináře.

Na ostrově Sulci nedaleko Sardinie za císaře Hadriána umučení svatého Antiocha.

V Cambrai ve Francii, svatého Auberta, biskupa a vyznavače.

V Ponthieu, ve Fracii, svatého Jošta kněze a vyznavače.

Na území Štrasburku svaté Odilie, panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.