11. prosince

V Římě svatého Damase I.. Papeže a vyznavače, který odsoudil heretika Apollináře a vrátil Petra, alexandrijského biskupa na jeho stolec, odkud byl vyhnán. Našel také mnoho těl umučených světců a jejich hroby vyzdobil verši.

V Římě svatého Trasona, který podporoval ze svého majetku křesťany pracující v lázních i na jiných veřejných pracích, a ty, kteří byli ve vězení; byl zajat na Maximiánův rozkaz a spolu s dalšími dvěma Ponciánem a Pretestem byli korunován mučednickou smrtí.

V Amiensu ve Francii svatým mučedníkům Viktorovi a Fuscianovi dal tentýž císař do nosních dírek a uší vrazit železné jehlice, spánky probodnout ohnivými hřeby, vyloupnout oči a nakonec jejich hlavy stít, a tak spolu i se svatým Genciánem, jejich hostem, odešli k Pánu

V Persii byl umučen svatý Barsabáš.

Ve Španělsku svatého mučedníka Eutychia.

V Piacenze svatého Savina biskupa, proslulého zázraky.

V Konstantinopoli, svatého Daniela stylity.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.