10. prosince


Svatého Melchiada, papeže a mučedníka, jehož narozeniny pro nebe si připomínáme 11. ledna.

V Římě, na Via Ostiense se každoročně 18. listopadu připomíná posvěcení baziliky svatého Pavla apoštola, které se slaví společně se posvěcením baziliky svatého Petra, knížete apoštolů.

V tentýž den byli svatořečeni svatí mučedníci kněz Karpofor a jáhen Abbodius, kteří byli za Diokleciánova pronásledování nejprve krutě biti holemi, pak vězněni bez jídla a pití, znovu mučeni na skřipci, pak dlouho týráni ve vězení a nakonec popraveni mečem.

V Alexandrii svatých mučedníků Menna, Hermona a Eugrafa, kteří trpěli za Galeria Maximiana.

V Lentini na Sicílii svatých mučedníků Mercuria a jeho druhů vojáků, kteří byli popraveni mečem za vlády císaře Licinia.

V Ankaře v Galacii svatého mučedníka Gemella, který po krutých mukách za Julia Apostaty dovršil své mučednictví smrtí na kříži.

Ve španělské Méridě umučení svaté Eulálie panny, která na příkaz vládce Daciána vytrpěla mnohá muka pro vyznání Krista a nakonec, zavěšena na popravišti s vytrhanými nehty a hořícími pochodněmi umístěnými na obou bocích odevzdala svého ducha Bohu.

Na tomtéž místě svaté Julie, panny a mučednice, družky blahoslavené Eulálie, kterou stále provázela na cestě k mučednictví.

V Římě blahoslaveného Řehoře III. papeže, který vzlétl do nebe oslaven svatostí a dobrými skutky.

Ve Vienne ve Francii svatého Sindolfa, biskupa a vyznavače.

V Bréscii, svaého biskupa Adeodata.

V Loretu v Picenu, přenesení svatého Domku Matky Boží Marie, ve kterém se Slovo stalo tělem. Tuto blahoslavenou Pannu zvanou Loretánskou jmenoval papež Benedikt X. hlavní patronkou všech vzduchoplavců.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.