1. prosince


Svatého Nahuma, proroka, který odpočívá v Bégabaru.

V Římě si slávu mučednictví zasloužili svatí mučedníci Diodor kněz a Marianus jáhen s mnoha dalšími, kteří za vlády knížete Numeriana, když slavili mučedníky v katakombách, pronásledovatelé zavřeli dveře krypty a položili na ně velký kámen.

V Římě umučení svatých Lucia, Rogata, Kassiána a Kodida.

V Narni svatého Prókola, biskupa a mučedníka, který byl po mnoha ohavných mučeních sťat gótským králem Tótilou.

V Kasale, svatého Evasia, a a mučedníka.

Téhož dne byl uvězněn svatý mučedník Ansanus, který se za císaře Diokleciána v Římě vyznal z víry v Krista; poté byl převezen do Sieny v Toskánsku, kde podstoupil svou mučednickou smrt stětím.

V Amélii v Umbrii se svatý Olympias, konzultor, obrátil na víru díky blahoslavené Firmině; za Diokleciána byl pak umučen na skřipci, a tak dokončil své mučednictví.

V Arbéle v Pèrsii, svatého mučedníka Ananiáše.

V Miláně svatého biskupa Kastriciánas, který se v době velkého soužení církve vyznamenal zásluhami svých ctností a slávou svých zbožných a náboženských skutků.

V Bréscii, svatého biskupa Ursicína.

V Noyonu v Belgii svatého biskupa Eligia, jehož podivuhodný život je ozdoben velkým množstvím zázraků.

Ve Verdunu, ve Francii svaého biskupa Agerika.

Téhož dne zemřela svatá Natálie, manželka blahoslaveného mučedníka Adriana, která za císaře Diokleciána dlouho pomáhala svatým mučedníkům, kteří byli uvězněni v Nikomédii, a po skončení jejich boje odešla do Konstantinopole, kde odpočívá v pokoji.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a zpovědníků a svatých panen.