8. listopadu

Oktáv Všech svatých.

V Římě, na Via Labicana, tři míle od města, se odehrávalo umučení svatých mučedníků Claudia, Nikostrata, Sympatia, Castoria a Simplicia, kteří byli nejprve uvězněni, pak krutě mučeni štíry a nakonec vytrvalí ve víře v Krista, byli na rozkaz Diokleciánem vhozeni do řeky.

Na stejném místě, na Via Labicana čtyř korunovaných světců, bratrů Sevethora, Severana, Karpofora a Victorina, kteří byli za téhož císaře ubiti k smrti důtlami. Jejich jména tehdy nebyla známa, ale po několika letech se stala známá díky Božímu zjevení a bylo stanoveno, že jejich výročí se bude slavit spolu s oněmi pěti pod názvem Čtyři korunovaní svatí; tento zvyk se v církvi udržel i poté, co byla jejich jména zjevena.

Stejně tak v Římě svatého Adeodata I. Papeže který měl takové zásluhy, že polibkem vyléčil malomocného z jeho nemoci.

V Blexenu u řeky Vezery v Německu svatého Villeáda,, prvního biskupa města Brémy: spolu se svatým Bonifácem, jehož byl žákem, šířil evangelium ve Frísku a Sasku.

V Soissons ve Frísku zemřel svatý Gottfried, biskup z Amiens, muž velké svatosti.

U Verdunu ve Francii, svatého Maura, biskupa a vyznavače.

V Tours, ve Fracii svatého kněze Klaria, jehož epitaf napsal svatý Paulinus.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.