7. listopadu

V Padově byl uložen svatý Prosdocim, první biskup tohoto města. Vysvěcen na biskupa blahoslaveným apoštolem Petrem, byl poslán do zmíněného města, aby tam hlásal božské slovo, a tam, zářící mnoha ctnostmi a zázraky, požehnaně skonal.

V Perugii, svatého Herculanea, biskupa a mučedníka.

Nedaleko Schwelmu v Německu umučení svatého Engelberta, biskupa z Kolína, který byl na cestě z hradu Saest, aby vysvětil chrám, přepaden vrahy s mnoha ranami usmrcen, ale podstoupil toto slavné mučednictví pro obranu církevní svobody a poslušnosti římské církvi.

V tentý den skonal ve slávě svatý mučedník Amarant, který byl po věrném absolvování souboje za víru byl pohřben nedaleko města Albi ve Fràncii.

V Melitině v Arménii svatých Gerona, Nikana, Hesychia a třiceti dalších, kteří podstoupili slavné mučednictví za pronásledování Diokleciána a správce Lysiase.

Amfipolisu v Makedonii svatých mučedníků Aukts, Taurióna a Tessalonica.

V Ankaře v Galatii umučení svatých Melasippa, Antonína a Kariny za Juliána Apostaty.

V Alexandrii blahoslaveného biskupa Achilia, který vynikal svým učením, vírou, jednání m a obyčeji.

Ve Frísku uložení svatého Villibrorda, biskupa z Utrechtu, který po vysvěcení na biskupa blahoslaveným papežem Sergejem hlásal evangelium ve Frísku a Dánsku.

V Metzu ve Francii, svatého Rufa, biskupa a vyznavače.

Ve Štrasburku, svatého biskupa Florence.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.