6. listopadu

V Barceloně (Španělsko) svatého Severa, biskupa a mučedníka, kterému pro katolickou víru byl vražen hřeb do hlavy a tak  byl korunován mučednickou smrtí.

V Tunisu v Africe svatého mučedníka Felixe, který, když se přiznal ke křesťanství a byl odsouzen k mukám,  následujícího dne byl nalezen bez života ve vězení (jak uvádí svatý Augustin, který v den jeho svátku vykládal lidu žalm).

V Theopoli, což je syrská Antiochie, deseti svatých mučedníků, kteří, jak čteme, byli zabiti Saracény.

Ve Frygii, svatého Attika mučedníka.

V Bergues ve Flandrech byl  pohřben svatý opat Vinoko, který se proslavil ctnostmi a zázraky a dlouhou dobu sloužil i svým spoluobčanům.

Ve Fondi v Laziu svatého Felixe mnicha.

V Limoges v Akvitánii, svatého Leonarda vyznavače, žáka blahoslaveného biskupa Remigia. Pocházel ze vznešeného rodu, zvolil si poustevnický život a vynikal svatostí a zázraky; jeho ctnost se projevovala především při osvobozování vězňů.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.