5. listopadu

Svatého Zachariáše, kněze a proroka, otec svatého Jana Křtitele, Pánova předchůdce.

Stejně tak svaté Alžběty, matky téhož svatého Předchůdce.

V Terracině v Kampánii svatých mučedníků Felixe kněze a Eusébia mnicha. Z nich Eusébius, který pohřbil svaté mučedníky Juliána a Césara a obrátil na víru Kristovu mnohé, které svatý kněz Felix pokřtil, byl spolu se samotným Felixem zajat a odveden k soudnímu dvoru, ale nebyl odtud odveden do vězení, oba ještě téže noci, když nechtěli obětovat modlám, byli sťati.

V Emese ve Fénicii svatých mučedníků Galacióna a jeho ženy Epistémy, kteří byli za Déciova pronásledování zbičováni, byly jim uťaty ruce, nohy a jazyky a nakonec dokonali své mučednictví stětím.

Stejně tak svatých mučedníků Donnina, Theoptima, Philotea, Silvana a druhů za císaře Maximina.

V Miláně svatého Magna, biskupa a vyznavače.

V Bréscii, svatého Dominatóra, biskupa.

V Treviru sv. Fibicia, který se z opata stal biskupem tohoto města.

V Orleánsu ve Francii, svatého Leta, kněze a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.