30. listopadu

V Patrasu v Akacii, svatého apoštola Ondřeje, který hlásal svaté Kristovo evangelium v Thrákii a Skythii. Zatčen prokonzulem Aegeou byl nejprve uvězněn, pak velmi krutě zbičován a nakonec pověšen na kříž, na němž přežil dva dny a poučoval lid. Když se modlil k Pánu, aby ho nenechal sundat z kříže, byl obklopen velkou nebeskou září, a když tato záře ustala, odevzdal ducha.

V Římě umučení svatých Kastula a Euprepity.

V Konstantinopoli, svaté Maury, panny a mučednice.

Také svaté Justiny, panny a mučednice.

V Římě svatého Konstantina vyznavače, který statečně vzdoroval pelagiánům a snášel od jejich sekty mnohá mučení, která ho přidružila ke svatým vyznavačům.

V Saintes ve Francii svatého biskupa Trojana, muž velké svatosti, který, pohřben na zemi, prokázal mnoha zázraky, že žije v nebi.

V Palestině blahoslaveného Zosima vyznavače, který za císaře Justina vynikal svatostí a zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.