29. listopadu

Převečer sv. Ondřeje apoštola.

V Římě, na Via Salaria svatých mučedníků Saturnina staršího a Sisinia jáhna za vlády Maximiana, kteří byli po dlouhém mučení ve vězení na příkaz městského prefekta zavěšeni a napínáni na skřipeci, biti klacky a týráni škorpiony, poté páleni plameny a nakonec sťati.

V Toulouse svatého Saturnina biskupa, který byl za Decia uvězněn na Kapitolu tohoto města a svržen z vrcholu Kapitolské skály dolů do srázů, a tak s pohmožděnou hlavou, otřeseným mozkem a celým tělem odevzdal svou krásnou duši Kristu.

Stejně tak umučení svatého Paramena a tří set sedmdesáti pěti společníků za císaře Decia a správce Akvilína.

V Ankaře v Galatii svaté mučednice Filomény,\ která byla za pronásledování císaře Aureliána pod vedením hejtmana Felixe pálena ohněm a probodána hřeby na rukou a nohou a nakonec i na hlavě, a tak dovršila své mučednictví.

Ve Veroli v Latiu svatých Blažeje a Demetria.

V Todi v Umbrii svaté panny Illuminaty.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.