27. listopadu

V Antiochii svatých mučedníků Basila biskupa, Auxilia a Saturnina.

V Sevastu v Arménii svatých mučedníků Irenarka, kněze Akacia a sedmi žen. Díky jejich vytrvalosti se do jatý Irenark obrátil ke Kristu a za císaře Diokleciána a ředitele Maxima byli spolu s Akaciem zabiti sekerou.

Poblíž řeky Cea v Galicii svatých Fakonda a Primitiva, kteří trpěli pod správcem Attikem.

V Pérsii svatého Jakuba zvaného Interciso, slavného mučedníka, který v době Theodosia Mladšího zapřel Krista, aby se zalíbil králi Isdegerdovi, a proto byl opuštěn svou matkou a manželkou; když pak přišel k rozumu, upřímně se vyznal před Vararonem, synem a nástupcem Isdegerda, že je křesťan; za to ho rozzuřený král odsoudil k smrti a dal ho rozsekat a stít. Zároveň zde trpělo nespočet dalších mučedníků.

V Akvileji sv. Valeriána biskupa.

Nedaleko Rieza, ve Francii svatého Maxima, biskupa a vyznavače , který byl od dětství plný všech ctností, nejprve byl opatem kláštera v Lerinu, poté biskupem v Riezu a vynikal zázraky a divy.

V Salcburku svatého Virgilia, biskupa a apoštola Korutan; byl zařazen mezi světce papežem Řehořem IX.

V Indii na hranicích Persie svatých Barlama a Jósafata, jejichž podivuhodné skutky popsal svatý Jan Damascenský.

V Paříži uložení svatého Severina, mnicha a poustevníka.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.