21. listopadu

V Jeruzalémě se koná slavnost Obětování Panny Marie v chrámě.

Ve stejný den se narodil pro nebe blahoslavený Rufus, o němž píše svatý Pavel apoštol Římanům.

V Římě umučení svatých Celsia a Klementa.

V Remeši ve Francii svatého Alberta, biskupa z Liége a mučedníka, který byl zabit za obranu církevní svobody.

Nedaleko Ostie svatých mučedníků Demetria a Honoria.

Ve Španělsku svatých mučedníků Honoria, Eutycha a Štěpána.

V Pamfýlii, umučení svatého Heliodora za pronásledování Aureliána a správce Ecia. Po něm se obrátili samotní kati a byli utopeni moři.

V Římě svatého Gelasia I. papeže, proslulého učením a svatostí.

Ve Veroně svatého Maura, biskupa a vyznavače.

V klášteře Bobbio uložení svatého opata Kolumbána, který byl zakladatelem mnoha pousteven, a jako otec mnoha mnichů proslul ctnostmi a zesnul ve vysokém věku.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.