20. listopadu

Svatého Felixe z Valois, kněze a vyznavače, zakladatele řádu Nejsvětější Trojice pro vykupování otroků. Čtvrtého dne tohoto měsíce usnul v Pánu.

V Pérsii umučení svatého biskupa Nersa a jeho společníků.

V Messině na Sicílii svatých mučedníků Ampélia a Cai.

V Turíně byli mučednickou smrtí korunováni svatí Oktavio, Solutor a Avventor, vojáci thébské legie, kteří pod císařem Maximianem statečně bojovali a získali korunu mučednictví.

V Caesareji v Palestině sv. mučedníka Agapia, který byl za císaře Galeria Maximiana odsouzen k smrti šelmami. Když zůstal nedotčen, nakonec byl s kameny přivázanými k nohám utopen v moři.

V Dorostoro v dolní Misii, byl pod správcem Bassem zabit svatý mučedník Dasio, který nechtěl souhlasit s nekalostmi, které se děly na svátek Saturna.

V Nikénii v Bithynii svatých mučedníků Eustacha, Tespasia a Anatolia za Maximianova pronásledování.

V Hérakleji v Trákii svatých mučedníků Bassa, Dionysia, Agapita a čtyřiceti dalších.

V Anglii svatého Edmunda, krále a mučedníka.

V Konstantinopoli Řehoře Dekapolského, který mnoho vytrpěl pro kult svatých obrazů.

V Miláně svatého Benína, biskupa, který v době velkých nepokojů od barbarů spravoval svěřenou církev s velkou vytrvalostí a nábožností.

V Chalon-sur-Saòne, v Galii svatého biskupa Silvestra, který plný ctností odešel k Pánu ve čtyřicátém druhém roce svého kněžství.

Ve Veroně svatého Simplicia, biskupa a vyznavače.

V Hildesheimu v Sasku svatého Bernharda, biskupa a vyznavače, kterého papež Celestýn III. zapsal do seznamu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.