18. listopadu

V Římě se koná slavnost zasvěcení bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla. První z nich, přestavěnou do majestátnější podoby, posvětil téhož dne papež Urban VIII. Druhou, téměř zcela zničenou nešťastným požárem a znovu vystavěnou s větší nádherou, slavnostně vysvětil 10. prosince Pius IX., který stanovil, aby se v tentýž den slavilo její výročí.

V Antiochii, rodišti svatého mučedníka Romana, který v době císaře Kalerla, když prefekt Asklepiades vnikl do kostela a chtěl ho od základů zničit, vyzval ostatní křesťany, aby se mu postavili na odpor, a proto byl po krutých mukách a vyříznutí jazyka (bez něhož však mluvil o velikosti Boží), uškrcen ve vězení prrovazem, a tak korunován slavnou mučednickou smrtí. Před ním byl umučen mladý chlapec jménem Barula, který byl na otázku téhož prefekta, zda je lepší uctívat jednoho Boha nebo více bohů, po odpovědi, že je lepší věřit v jediného Boha, kterého uctívají křesťané, zbit pruty a sťat.

V Antiochii svatého mučedníka Hesychia, který byl vojákem a uslyšel rozkaz, aby si každý, kdo neobětuje modlám, sundal vojenský opasek, si ho ihned odložil, za což mu byl mu byl k pravé ruce přivázán velký kámen a byl hozen do řeky.

Ve stejný den byli uctěni svatí Oriculus a společníci, kteří trpěli za katolickou víru během pronásledování Vandalů.

V Mohuči zemřel jako vyznanač svatý biskup Maximus, který v době Konstantinově mnoho vytrpěl od ariánů.

V Tours, ve Francii skonání blahoslaveného Oda, opata z Cluny.

V Antiochii svatého Tomáše mnicha, kterého Antiochijci uctívali v každoroční slavností na památku moru, který díky jeho modlitbám ustal.

V Lucce v Toskánsku byl uložen svatý Fredián, biskup a vyznavač.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.