17. listopadu

V Neocesareji v Pontu svatého Řehoře, biskupa a vyznavače, proslulého svým učením a svatostí, který byl nazýván Divotvůrce pro zázraky a divy, které konal k velké slávě církve.

V Helftě v Sasku zesnula svatá Gertruda, panna řádu svatého Benedikta, která proslula darem zjevení. Její svátek se však slaví předchozí den.

V Palestině svatých mučedníků Alfea a Zachea, kteří byli zabiti po mnoha mukách v prvním roce Diokleciánova pronásledování.

V Kórdobě ve Španělsku byli krutě mučeni svatí mučedníci Acisclo a jeho sestra Viktorie, kteří si při stejném pronásledování na příkaz představeného Diòna vysloužili od Pána mučednické koruny.

V Alexandrii zesnul jako vyznavač svatý Dionýsius, biskup, muž velmi vzdělaný, který se proslavil mnoha vyznáními a mnohým mučením, jež snášel v době císařů Valeria a Gallienna.

V Orléansu, ve Francii, svatého biskupa Aniána, jehož vzácná smrt v přítomnosti Pána je doložena četnými zázraky.

Ve Velké Británii svatého biskup Huga, který jako kartuziánský mnich povolaný ke správě církve v Lincolnu, zaskvěl se mnoha zázraky a zesnul svatou smrtí.

V Tours ve Francii svatého Řehoře biskupa.

Ve Florencii svatého Evžena vyznavače, který byl jáhnem blahoslaveného Zenóbia, biskupa tohoto města.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.